Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie podczas pierwszego spotkania z Klientem, przed rozpoczęciem współpracy. Uzależnione jest w szczególności od rodzaju sprawy, stopnia złożoności przedstawionego problemu prawnego, specjalistycznej wiedzy prawnej potrzebnej do jego opracowania oraz przewidywanego czasu, jaki należy poświęcić na udzielenie pomocy prawnej. W zakresie wynagrodzenia oferuję Klientom różne możliwości jego ustalania, oparte o dwa modele:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, oparte na określonej z góry stawce, niezależne od ilości poświęconego czasu na opracowanie zagadnienia prawnego lub prowadzeniu określonej sprawy,
  • wynagrodzenie godzinowe, uzależnione od ilości czasu poświęconego na realizację zleconego Kancelarii problemu prawnego, stosowane zazwyczaj przy udzielaniu porad prawnych oraz w zakresie spraw, co do których utrudnione jest wcześniejsze określenie zakresu czynności koniecznych do ich prowadzenia.

Honorarium nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, oraz kosztów tłumaczeń czy kosztów wiązanych ze sporządzeniem opinii przez biegłego. Koszty związane z dojazdami i dietami są każdorazowo ustalane z Klientem.

Wynagrodzenie jest płatne z góry, przy czym istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.
Do kwoty wynagrodzenia ustalonego z klientem doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.