Zasady ochrony prywatności / Polityka Cookies

Zasady Ochrony Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Weronika Wróbel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Weronika Wróbel w Redzie, przy ul. Gdańskiej 35.

Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez gromadzenie logów (plików dziennika) przez operatora hostingowego (Linux.pl.com) – w wyniku odwiedzin Strony dochodzi do automatycznego logowania w warstwie serwerowej niektórych informacji, dotyczących korzystania ze Strony przez jego Użytkowników. Takie informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, znak daty i czasu oraz liczbę kliknięć, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny (w przypadku zastosowania realizacji tych czynności za pomocą odnośników), rodzaj platformy sprzętowej. Zbierane są one w celu: analizy trendów, zarządzania Stroną, zbiorczego śledzenia ruchu Użytkowników i gromadzenia zbiorczych danych statystycznych. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika, w szczególności adres IP, w żaden sposób nie będzie kojarzona (łączona) z danymi osobowymi Użytkowników Strony.
  • poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników informacje w formularzach kontaktowych – Kancelaria przetwarza dane dobrowolnie przez Państwa powierzone wyłącznie w cel wynikającym z funkcji konkretnego formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie np. w celu skontaktowania się z Państwem, przedstawienia oferty handlowej i wykonania usługi. Przetwarzanie danych podanych przez Państwa następuje na Państwa wyraźną prośbę i za Państwa zgodą, na podstawie zgłoszenia wysłanego przez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz temat wiadomości i jej treść – informacje swobodnie i dowolnie przez Państwa podawane i redagowane.

Kancelaria informuje ponadto, iż formularze kontaktowe zamieszczone na Stronie działają jedynie dla realizacji jej własnych usług. Wszelkie inne przesłane przez formularze kontaktowe dane, np. zmierzające do przedstawienia Kancelarii propozycji handlowych przez inne podmioty, będą niezwłocznie usuwane i Kancelaria nie będzie na nie odpowiadać.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz odpowiedzi na inne pytania związane z realizowaną przez Kancelarię Polityką Prywatności, udzielane są za pośrednictwem adresu email: kontakt@weronika-wrobel.pl

Stosowane przez Kancelarię cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i umożliwiają dostosowanie Strony do urządzenia Użytkownika.

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Pliki te służą optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika poprzez uruchomienie Strony w wybranym przez niego języku. Cookies te są przechowywane przez okres 24 godzin. Cookies trwałe wysyłają również na serwer Kancelarii informację o ponownych odwiedzinach Strony przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają dostępu plików cookies.

Mogą Państwo samodzielnie, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany tych ustawień mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Kancelaria jest upoważniona do przekazywania innym podmiotom jedynie zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, związanych z ruchem na Stronie wyłącznie w celu zarządzania Stroną oraz optymalizacją jej działania. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach dozwolonych przepisami prawa. Wszelkie dane, które umożliwiałyby identyfikację osoby fizycznej, są w pełni poufne i mogą być udostępniane wyłącznie za jej zgodą.

Na Administratora danych może zostać nałożony obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z takiego żądania.

Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo wszelkich informacji, które mogą zawierać dane poufne, przekazywanych przez Państwa za pomocą formularzy kontaktowych. Są one bezwzględnie chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony tajemnicy adwokackiej oraz nie są i nie będą w żaden sposób przekazywane innym podmiotom w jakimkolwiek celu.

Zastrzeżenia prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Weronika Wróbel informuje, że:

  • strona www.weronika-wrobel.pl i wszystkie strony powiązane mają charakter wyłącznie informacyjny.
  • materiały nie mają charakteru reklamowego i nie powinny być odczytywane w ten sposób.
  • opublikowane strony zawierają materiał informacyjny, który każdorazowo jest potwierdzany w ramach uzgodnień z klientem.
  • celem publikacji jest przedstawienie wyczerpującej informacji o zakresie działania kancelarii.